Statsbesök till Estland

2–4 maj genomförde DD.MM. Konungen och Drottningen ett tre dagar långt statsbesök till Republiken Estland på inbjudan av H.E. President Alar Karis, som tog emot Deras Majestäter tillsammans med fru Sirje Karis. Regeringen representerades av utrikesminister Tobias Billström, försvarsminister Pål Jonson och bistånds- och utrikes­handels­­minister Johan Forssell. Drygt 25 svenska företag deltog också i programmet.

Kungaparet välkomnas av Tallinnborna.

Kungaparet välkomnas av Tallinnborna. Foto: Pontus Lundahl/TT

Syftet med statsbesöket är att fördjupa den mycket goda relationen mellan Estland och Sverige, inklusive relationen i EU där Estland och Sverige är likasinnade i många frågor. Besöket ska vidare bidra till ett fördjupat samarbete inom säkerhet och försvar samt ett närmare samarbete mellan svenskt och estniskt näringsliv med fokus på digitalisering och grön omställning. Utbildning och forskning är andra huvudteman för besöket.

Kungaparet och Estlands presidentpar vid välkomstceremonin på Frihetstorget i Tallinn.

Kungaparet och Estlands presidentpar vid välkomstceremonin på Frihetstorget i Tallinn. Foto: Pontus Lundahl/TT

Välkomst­ceremoni

Välkomstceremonin hölls på Frihetstorget (Vabaduse Väljak) där president Alar Karis med fru Sirje Karis hälsade Kungaparet välkomna. Respektive lands nationalsång framfördes, hedersvakten inspekterades och de officiella delegationerna presenterades.

Efter ceremonin deltog Kungaparet i en kransnedläggning vid minnesmärket för frihetskriget.

Kungen lade ner en krans vid minnesmonumentet.

Kungen lade ner en krans vid minnesmonumentet. Foto: Pontus Lundahl/TT

Överläggningar hos presidenten

Därefter tog president Alar Karis och fru Sirje Karis emot Kungaparet för ett möte i presidentpalatset.

Ordensförläningar

Med anledning av statsbesöket har H.M. Konungen utnämnt presidenten till riddare av Serafimerorden. Fru Karis har samtidigt tilldelats Nordstjärneordens storkors.

Läs mer om Kungl. Serafimerorden och Kungl. Nordstjärneorden

Träd­planterings­ceremoni

I Kadriorgparken deltog Kungen och Drottningen i en trädplanterings­ceremoni där en ek planterades.

Kungaparet planterade en ek vid en ceremoni i Kadriorgparken.

Kungaparet planterade en ek vid en ceremoni i Kadriorgparken. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kungaparet välkomnades till Stenbockska huset av premiärminister Kaja Kallas med make Arvo Hallik.

Kungaparet välkomnades till Stenbockska huset av premiärminister Kaja Kallas med make Arvo Hallik. Foto: Pontus Lundahl/TT

Lunch hos premiär­ministern

Estlands premiärminister Kaja Kallas stod värd för en lunch i Stenbockska huset där, förutom Kungaparet, även statsrådet Tobias Billström deltog.

Lunch hos Estlands premiärminister Kaja Kallas.

Lunch hos Estlands premiärminister Kaja Kallas. Foto: Pontus Lundahl/TT

Besök i parlamentet

Kungaparet och statsrådet Billström besökte därefter Estlands parlament – Riigikogu – där de togs emot av talman Lauri Hussar. I samband med besöket fick Kungaparet en visning av lokalerna.

Kungaparet i samtal med parlamentets talman Lauri Hussar.

Kungaparet i samtal med parlamentets talman Lauri Hussar. Foto: Pontus Lundahl/TT

Nikolai­kyrkans museum

Kungen och Drottningen besökte Nikolaikyrkans museum där de fick en förhandsvisning av utställningen Michel Sittow in the North? Altarpieces in Dialogue som fokuserar på två mästerverk från senmedeltiden: passionsaltaret i Tallinn och altarskåpet Heliga släkten i Bollnäs.

Kungaparet under besöket i Nikolaikyrkans museum.

Kungaparet under besöket i Nikolaikyrkans museum. Foto: Pontus Lundahl/TT

Minnes­monument för kommunismens offer

Kungaparet besökte minnesmonumentet för kommunismens offer och fick där möjlighet att tända ljus för offren. Kungen och Drottningen fick också en guidning av platsen av presidentparet.

Kungaparet vid minnesmonumentet.

Kungaparet vid minnesmonumentet. Foto: Pontus Lundahl/TT

I kväll är Kungen och Drottningen hedersgäster vid en statsbankett i Viimsi Artium under det estniska presidentparets värdskap.

Kungaparet och presidentparet hälsar på middagsgästerna.

Kungaparet och presidentparet hälsar på middagsgästerna. Foto: Pontus Lundahl/TT

Drottningen vid kvällens bankett.

Drottningen vid kvällens bankett. Foto: Pontus Lundahl/TT

I samband med banketten höll Kungen ett tal där han bland annat sade:

Våra länder har mycket gemensamt: vi är grannar, vi har starka historiska band och vi delar samma värderingar i många avseenden. Ett tecken på det är att Sverige var det första landet som öppnade en ambassad i Tallinn, och 2021 firade vi 30 år av återupprättade diplomatiska relationer.

Därför gläder Drottningen och jag oss åt att återigen besöka Estland. Våra vänskapliga förbindelser har utvecklats och består nu av en stor väv av kontakter – inom handel och ekonomi, kultur och forskning. I dessa utmanande tider är det viktigare än någonsin att befästa vår nära och unika relation.

H.M. Konungen

Kungaparet tillsammans med presidentparet.

Kungaparet tillsammans med presidentparet. Pontus Lundahl/TT

Tidigare statsbesök till Estland

Bilder från Kungaparets statsbesök till Estland 1992, under president Arnold Rüütels värdskap.

Kungaparets statsbesök till Estland 1992

Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Kungaparets statsbesök till Estland 1992

Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Om statsbesök

Ett statsbesök är den högsta formen av ett besök mellan två länder och betyder att två statschefer möter varandra under högtidliga former för att befästa relationerna mellan länderna.

Statsbesöken syftar till att lägga grunden till stärkta personliga kontakter och ökat politiskt, handels- och kulturutbyte mellan länderna. Vid ett statsbesök medföljer även statsråd ur regeringen samt en näringslivsdelegation.

Läs mer om statsbesök