Jubileumsbesök i Norrbottens län

Under 2023 besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen. Den 30 mars besökte Kungen Norrbottens län och residensstaden Luleå.

Kungen välkomnas av norrbottningarna.

Kungen välkomnas av norrbottningarna. Foto: Clément Morin

Under förmiddagen anlände Kungen till Luleå och togs emot av landshövding Lotta Finstorp.

Landshövdingen i Norrbottens län Lotta Finstorp tar emot Kungen vid ankomsten.

Landshövdingen i Norrbottens län Lotta Finstorp tar emot Kungen vid ankomsten. Foto: Clément Morin

Kungen välkomnas till Kulturens hus.

Kungen välkomnas till Kulturens hus. Foto: Clément Morin

Kulturens hus

På Kulturens hus närvarade Kungen vid en publik tillställning som uppmärksammade jubileumsbesöket. Under programmet framfördes bland annat sång och musik på meänkieli av Susanne Rantatalo och Jan Johansson.

Under programmet i Kulturens hus framfördes bland annat den nyskrivna jubileumsmarschen.

Under programmet i Kulturens hus framfördes bland annat den nyskrivna jubileumsmarschen. Foto: Clément Morin

Kungen fick också en presentation av Norrbottens utveckling under besöket i Kulturens hus. Under ceremonin framfördes musik, bland annat jubileumsmarschen För Sverige – i tiden, av Hemvärnets musikkår i Norrbotten.

Hemvärnets musikkår i Norrbotten.

Hemvärnets musikkår i Norrbotten. Foto: Clément Morin

Jubileumsprogrammet i Stadsparken.

Jubileumsprogrammet i Stadsparken. Foto: Clément Morin

Stadsparken

I Stadsparken närvarade Kungen därefter vid en ceremoni utomhus för att fira jubileet. Från scen framförde elever ur estetiska programmet vid Luleå gymnasieskola körsång. Anja Storelv Band och barn ur Charlottendals förskola framföde samisk sång och musik.

Kungen höll tal i Stadsparken.

Kungen höll tal i Stadsparken. Foto: Clément Morin

I Stadsparken höll H.M. Konungen sitt jubileumstal till länets invånare. I talet sade Kungen bland annat:

Inför det här besöket fick jag se en lista över alla våra tidigare resor i Norrbotten. Och den uppräkningen var lång! Jag slogs då av hur många av besöken här i Luleå och runtom i länet som speglar den utveckling som ger hopp och tillförsikt inför framtiden.

Spetsforskningen, den gröna basindustrin, den växande naturturismen – bland mycket annat. Det är, som ni förstår, alltid inspirerande att besöka er här i landets nordligaste län!

H.M. Konungen

Norrbottens flygflottilj genomförde en överflygning.

Norrbottens flygflottilj genomförde en överflygning. Foto: Clément Morin

Tal framfördes också av landshövdingen och Lars Mikaelsson från Sametinget.

Ceremonin i Stadsparken avslutades med en överflygning av Norrbottens flygflottilj (F 21).

Kungen hälsar på unga lulebor.

Kungen hälsar på unga lulebor. Foto: Clément Morin

Kungen och landshövdingen under besöket i Norrbottens museum.

Kungen och landshövdingen under besöket i Norrbottens museum. Foto: Clément Morin

Norrbottens museum

På Norrbottens museum fick Kungen därefter ta del av valda delar av museets utställning ”Arkeologi i Norrbotten”. Kungen fick dessutom bese fotoutställningen ”Kungens 50 år på tronen” som visas utanför muséet.

Kungen fick se fotoutställningen ”Kungens 50 år på tronen”.

Kungen fick se fotoutställningen ”Kungens 50 år på tronen”. Foto: Clément Morin

Lunch i residenset

I residenset stod landshövdingen avslutningsvis värd för en jubileumslunch till vilken representater för länets kommuner var inbjudna.

Närbild på Kungen

Foto: Clément Morin

Kungen under lunchen i landshövdingens residens.

Kungen under lunchen i landshövdingens residens. Foto: Clément Morin

Kungen 50 år på tronen

I år firar H.M. Konungen 50 år som Sveriges statschef. Kungen uppsteg på tronen den 15 september 1973. Han är Sveriges genom tiderna längst regerande monark.

Kungen är Sveriges främste representant. Han har som statschef framför allt statsceremoniella och representativa uppgifter, vilka regleras i grundlagen.

Kungen har under sin tid på tronen genomfört över 80 statsbesök utomlands för att främja Sverige och svenska intressen. H.M. Konungen är beskyddare och hedersledamot av ett mycket stort antal svenska akademier, organisationer och sammanslutningar.

Länsresor

Som en del av firandet av H.M. Konungens 50-årsjubileum på tronen besöker Kungen och Drottningen Sveriges 21 län under 2023.

Länsbesöken äger rum i residensstäderna och landshövdingarna står som värdar. Besöksprogrammen är varierade men kommer bland annat att innehålla publika evenemang under vilka Kungen och Drottningen ges möjlighet att möta länens invånare.

Läs mer om jubileumsåret 2023