Kronprinsessan i möte om Agenda 2030

Torsdagen den 9 mars gav Kronprinsessan företräde för Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan tillsammans med Gabriel Wikström.

Kronprinsessan tillsammans med Gabriel Wikström. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under mötet fick Kronprinsessan en uppdatering om arbetet med Agenda 2030.

Gabriel Wikström utsågs till nationell samordnare 2020. Ett särskilt fokus i hans arbete läggs på barns och ungas perspektiv och delaktighet, framför allt de som befinner sig i en särskilt utsatt situation.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens webbplats samt hos FN.