Informa­tions­­­konselj på Kungl. Slottet

Den 20 december hölls informationskonselj under Kungens ordförandeskap, i närvaro av Kronprinsessan, på Kungl. Slottet.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med regeringen vid dagens informationskonselj.

Kungen och Kronprinsessan tillsammans med regeringen vid dagens informationskonselj. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under konseljen informerade varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarade på frågor.

Informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.