Prins Daniel besökte Nyköping med Prins Daniels Fellowship

Onsdagen den 14 december besökte Prins Daniel, tillsammans med inspiratörer ur Prins Daniels Fellowship, Nyköping för att tala om entreprenörskap med gymnasieelever.

Prins Daniel i samtal med inspiratörerna från Prins Daniels Fellowship.

Prins Daniel i samtal med inspiratörerna från Prins Daniels Fellowship. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besöket i Nyköping inleddes med en inspirationsföreläsning på Culturum med Prinsen och inspiratörerna Johanna von Sydow och Daniel Kjellén från Prins Daniels Fellowship.

Elever från gymnasieskolor i Nyköping hade samlats för att ta del av samtalet mellan Prinsen och inspiratörerna. Samtalet leddes av moderator Hampus Hedström.

Inspirationsföreläsningen på Culturum arrangerades av Prins Daniels Fellowship.

Inspirationsföreläsningen på Culturum arrangerades av Prins Daniels Fellowship. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prins Daniel i samtal med gymnasieelever.

Prins Daniel i samtal med gymnasieelever. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Efter föreläsningen bjöds elever in till mindre rundabordssamtal med Prinsen och inspiratörerna i Culturums lokaler.

Efter mötet med eleverna stod landshövding Beatrice Ask värd för en lunch på residenset.

Prins Daniel tillsammans med landshövdingen i Södermanlands län, Beatrice Ask.

Prins Daniel tillsammans med landshövdingen i Södermanlands län, Beatrice Ask. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Dagen i Nyköping avslutades med ett besök hos företaget Xshore.

På företaget Xshore som tillverkar elektriska båtar välkomnades Prinsen av koncernchef Elias Wästberg, site manager Christian Vallin och vd Jenny Keisu.

På företaget Xshore som tillverkar elektriska båtar välkomnades Prinsen av koncernchef Elias Wästberg, site manager Christian Vallin och vd Jenny Keisu. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Medarbetare på Xshore berättar om produktionen.

Medarbetare på Xshore berättar om produktionen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAär en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.