Kungen tog emot riksdagens talman

Den 15 december gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén. Under företrädet redogjorde talmannen för de aktuella frågorna i riksdagen.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén vid dagens företräde på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén vid dagens företräde på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna