Kungen gav företräde för landshövdingen i Västmanlands län

Torsdagen den 8 november gav Kungen företräde på Kungl. Slottet för Johan Sterte, Västmanlands läns nya landshövding.

Kungen tillsammans med Johan Sterte, nytillträdd landshövding i Västmanlands län.

Kungen tillsammans med Johan Sterte, nytillträdd landshövding i Västmanlands län. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Johan Sterte är landshövding i Västmanlands län sedan 1 november 2022. Han har tidigare varit rektor för tre svenska universitet.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.