Kronprinsessan besökte FOI

Den 8 december besökte Kronprinsessan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för att få information om säkerhetsrelaterad forskning som bedrivs av institutet.

Kronprinsessan tillsammans med medarbetare på FOI.

Kronprinsessan tillsammans med medarbetare på FOI. Foto: FOI/Linda Björkvall Köling

Vid besöket gav representanter på institutet bland annat uppdaterad information om Rysslands invasion av Ukraina, drönarnas militära betydelse samt den forskning som pågår om rymden utifrån ett militärt och säkerhetspolitiskt perspektiv.

Kronprinsessan välkomnades av FOI:s generaldirektör Jens Mattsson.

Kronprinsessan välkomnades av FOI:s generaldirektör Jens Mattsson. Foto: FOI/Linda Björkvall Köling

Kronprinsessan fick också information om FOI:s OPCW-laboratorium. Det är ett av 25 laboratorier i världen som är certifierad av OPCW (organisationen för förbud mot kemiska vapen) och används för att analysera kemiska stridsmedel. Det är ett av få laboratorier som fått i uppdrag av FN och OPCW att analysera autentiska prover.

Kronprinsessan diskuterar det säkerhetspolitiska läget med överingenjör Robert Dalsjö.

Kronprinsessan diskuterar det säkerhetspolitiska läget med överingenjör Robert Dalsjö. Foto: FOI/Linda Björkvall Köling

Kronprinsessan fick även veta mer om FOI:s roll i Sveriges nedrustningsarbete och fick möjlighet att besöka en av stationerna som ingår i den globala kärnvapen­övervakningen inom ramen för CTBTO (organisationen för övervakning av det fullständiga provstoppavtalet).

Kronprinsessan fördjupade sina kunskaper om drönare och deras militära användning.

Kronprinsessan fördjupade sina kunskaper om drönare och deras militära användning. Foto: FOI/Linda Björkvall Köling