Utrikesnämnd på Kungl. Slottet

Den 5 december hölls ett möte i Utrikesnämnden på Kungl. Slottet.

Utrikesnämnden samlad under Kungens ordförandeskap.

Utrikesnämnden samlad under Kungens ordförandeskap. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen där Kungen sitter ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter.

Utrikesnämnden sammanträder i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Utrikesnämnden sammanträder i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”