Kungaparet vid högmässa för ny ärkebiskop

I dag togs teologie doktor Martin Modéus emot som ny ärkebiskop i Svenska kyrkan under en högmässa i Uppsala domkyrka. Martin Modéus är den 71:e ärkebiskopen i ordningen sedan 1164. Ärkebiskopen är kyrkans främste företrädare.

Kungaparet och Martin Modéus, ny ärkebiskop.

Kungaparet och Martin Modéus, ny ärkebiskop. Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Martin Modéus tas emot som ny ärkebiskop i Uppsala domkyrka söndagen 4 december 2022.

Martin Modéus tas emot som ny ärkebiskop i Uppsala domkyrka söndagen 4 december 2022. Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Mottagning för nya ärkebiskopen utanför Uppsala domkyrka.

Mottagning för nya ärkebiskopen utanför Uppsala domkyrka. Foto: Magnus Aronsson/Ikon