Besök på Länsstyrelsen i Stockholms län

Den 2 december besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kronprinsessparet besöker Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kronprinsessparet besöker Länsstyrelsen i Stockholms län. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid dagens besök fick Kronprinsessparet samtala med landshövding, länsöverdirektör och deras medarbetare som berättade om Länsstyrelsen i Stockholms läns olika verksamheter.

Länsstyrelsens är regeringens företrädare i länet och arbetar bland annat med regional krisberedskap samt frågor som rör natur, social utveckling, jämställdhet, integration, energiförsörjning, infrastruktur och bostäder. Länsstyrelsen är dessutom regional valmyndighet och planerar och genomför allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Kronprinsessparet tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg och länsöverdirektör Åsa Ryding.

Kronprinsessparet tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg och länsöverdirektör Åsa Ryding. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna