Kronprinsessparet besökte Rättsmedicinalverket

Den 29 november besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Rättsmedicinalverket för att få en djupare kunskap om hur arbetet på myndigheten går till.

Kronprinsessparet i samtal om rättsintyg med rättsläkare Cecilia Besev Swing.

Kronprinsessparet i samtal om rättsintyg med rättsläkare Cecilia Besev Swing. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom svenskt rättsväsende och fungerar som den medicinska länken i rättskedjan. Myndigheten arbetar bland annat med brottsutredningar och rättspsykiatriska utredningar på uppdrag av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård.

Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Myndigheten finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder, och har cirka 500 medarbetare.

Vid dagens besök på Rättsmedicinalverket i Stockholm fick Kronprinsessparet information om verksamhetens olika delar. Besöket avslutades med en rundvandring där Kronprinsessan och Prins Daniel fick samtala med medarbetare som arbetar med rättsintyg, i obduktionssalen samt det histopatologiska laboratoriet.