Kronprinsessparet vid Pep forum

Den 16 november deltog Kronprinsessan och Prins Daniel i Pep forum. Dagen anordnades av Generation Pep i syfte att främja barn och ungdomars möjligheter till att leva ett friskt och hälsosamt liv.

Kronprinsessparet tillsammans med Carolina Klüft, verksamhetschef i Generation Pep.

Kronprinsessparet tillsammans med Carolina Klüft, verksamhetschef i Generation Pep. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Årets Pep forum arrangerades med möjlighet att delta digitalt eller fysiskt på plats på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Totalt deltog cirka 1400 personer från myndigheter, kommuner, regioner samt förenings- och näringsliv.

Pep forum anordnas en gång per år i syfte att informera, inspirera och sammanföra personer som kan främja barn och ungdomars möjligheter till att leva ett friskt och hälsosamt liv. Mot bakgrund av att barn och unga rör sig allt mindre samtalade deltagarna om insatser som kan leda till hälsosammare liv.

I sitt inledningstal sade Kronprinsessan bland annat:

Jag ser fram emot att höra mer om vad vi som är här i dag kan göra, tillsammans, för att skapa förändring:

För att vägen till rörelse ska bli så kort som det bara går – för alla.

Och för att fler barn och unga ska få möjlighet att må bra i både kropp och själ.

H.K.H. Kronprinsessan

Dagens program

Kronprinsessan talade vid Pep Forum.

Kronprinsessan talade vid Pep Forum. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Pep forum leddes av moderatorerna Jessica Almenäs och under dagen talade bland andra:

  • Carolina Klüft, verksamhetschef i Generation Pep, presenterade årets tema.
  • Anders Hansen talade om fysisk och psykisk hälsa.
  • Dans för Hälsa, Livsmedelsverket, Fuzed e-sporthall samt Minimix presenterade sina satsningar för att få barn och unga att röra sig mer.
  • Lotta Borg Skoglund, psykiatriker, Pelle Enocsson, Sveriges Elevkårer, och Linus Wellander från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samtalade kring barn och ungas möjligheter att påverka sin situation

Rörelsepausen leddes av Ida från Glada Hudikteatern. Ida har även blivit utsett till ambassadör för Generation Pep.

Dagen avslutades med ett panelsamtal mellan Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Skolverket samt Folkhälsomyndigheten kring barn och ungas hälsa och hur alla i samhället tillsammans kan arbeta för att skapa goda förutsättningar för barns och ungas hälsa.

Prins Daniel avslutade Pep Forum med en summering av dagen.

Prins Daniel avslutade Pep Forum. Foto: Jessica Gow/TT

Generation Pep

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som lanserades 2016 tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.