Kronprinsessparet besökte Energimyndigheten

Den 15 november besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Energimyndigheten i Eskilstuna. Syftet med besöket var att fördjupa sig i aktuella frågor som rör det svenska energisystemet.

Kronprinsessan och Prins Daniel besöker Energimyndigheten.

Kronprinsessan och Prins Daniel besöker Energimyndigheten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Energimyndigheten arbetar med att ta fram fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.

Kronprinsessparet fick vid besöket möjlighet att se myndighetens testlaboratorium. Där testas produkter som använder energi, till exempel lampor och tv-apparater. Dessutom testas produkter som kan påverka energianvändningen, som kranar för varmvatten.

Kronprinsessan i Energimyndighetens testlaboratorium.

Kronprinsessan i Energimyndighetens testlaboratorium. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Därefter fick Kronprinsessparet en presentation om nuvarande energiläge, forskning, affärsutveckling, hur energimyndigheten arbetar internationellt samt information om krisberedskap inom energisektorn.