Drottningen besökte Queen Silvia Nursing Awards partner i Brasilien

Fredagen den 11 november besökte Drottningen den brasilianska huvudpartnern till Queen Silvia Nursing Award, Vibe Saúde, vid deras högkvarter i Sao Paulo. 

Drottningen vid besöket på Vibe Saúde, Sao Paulo i Brasilien.

Drottningen vid besöket på Vibe Saúde, Sao Paulo i Brasilien. Foto: Vibe Saúde

I samband med evenemanget träffade Drottningen den första gruppen av Queen Silvia Nursing Awards brasilianska finalister.

Drottningen vid besöket på Vibe Saúde, Sao Paulo i Brasilien.

Foto: Vibe Saúde

Queen Silvia Nursing Award grundades 2012 av Swedish Care International och den ideella föreningen Forum For Elderly Care som en gåva i samband med Drottningens födelsedag. Gåvans syfte var att hedra Drottningens mångåriga värnande för, och engagemang i, frågor rörande sjuksköterskor och kvalitetsvård åt äldre samt människor med demensdiagnos.

Den första vinnaren av utmärkelsen tillkännagavs 2013. I dag finns det över 30 vinnare i 7 länder. 2022 har Queen Silvia Nursing Awards funnits i tio år.

Bristen på sjuksköterskor och undersköterskor i kombination med ett snabbt åldrande samhälle ställer höga krav på moderna sjukvårdssystem. Dessutom är det arbete som sjuksköterskor och undersköterskor utför ofta undervärderat, speciellt inom äldrevård och vård av demenssjuka.

Om Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award ger sjuksköterskor, undersköterskor och de som studerar till dessa yrken en röst genom att uppmärksamma kreativa och problemlösningsorienterade talanger inom yrket. Priset främjar progressiva, välgenomtänkta och smarta idéer genom hälsosam konkurrens, vilket i sin tur påverkar utbildningarna till dessa yrken samt hela yrkesgruppen och deras möjligheter, samtidigt som det förbättrar förutsättningarna för en bättre sjukvård globalt.