Prins Daniel i möte med Hjärt-Lungfonden

Den 11 november hade Prins Daniel ett möte tillsammans med Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung och kommunikationsansvarig Susanne Klofsten. 

Prins Daniel tillsammans med Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung och kommunikationsansvarig Susanne Klofsten. 

Prins Daniel tillsammans med Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung och kommunikationsansvarig Susanne Klofsten. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prins Daniel är Hjärt-Lungfondens hedersordförande och vid dagens möte fick Prinsen information om forskningsdatabasen SCAPIS.

SCAPIS en databas och en befolkningsstudie där sex universitet har inkluderat totalt 30 000 slumpmässigt utvalda personer från Sverige mellan 50 och 64 år från 2013 till 2018. Syftet med SCAPIS är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.

Läs mer om när Prins Daniel invigde forskningsdatabasen den 17 mars 2021.