Kungaparet och Prinsessan Madeleine besökte Childhood Brasil

Kungen och Drottningen har den senaste veckan besökt Drottningens uppväxtland, Brasilien. I samband med detta besök har Kungen, Drottningen och Prinsessan Madeleine även genomfört aktiviteter med World Childhood Foundation i Bahía och São Paulo.

Kungaparet besöker centret Resgatandos Vidas i São Paulo som erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar.

Kungaparet besöker centret Resgatandos Vidas i São Paulo som erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar. Foto: Childhood

I Bahía besökte Kungaparet Complexo de Escuta Protegida. På det nyöppnade centret, som Childhood möjliggjort, får våldsutsatta barn hjälp och stöd på en och samma plats av flera professioner.

Kungaparet vid besök på Complexo de Escuta Protegida.

Kungaparet vid besök på Complexo de Escuta Protegida. Foto: Childhood

I São Paulo besökte Kungaparet och Prinsessan Madeleine Na Mão Certa (On the right track). Projektet har pågått i 16 år och riktar sig mot lastbilschaufförer med syfte att åstadkomma attityd- och beteendeförändringar kring sexuella övergrepp mot barn längs vägarna i Brasilien.

På eftermiddagen i São Paulo besökte Kungaparet och Prinsessan Madeleine centret Resgatandos Vidas. Centret bedriver fritidsaktiviteter för barn och unga inom till exempel dans, musik, sport och data.

xxx

Drottningen talade vid projektet Na Mão Certas årsmöte. Foto: Childhood

Drottningen och Prinsessan Madeleine på centret Resgatandos Vidas i São Paulo.

Drottningen och Prinsessan Madeleine på centret Resgatandos Vidas i São Paulo. Foto: Childhood

Under gårdagen närvarade Drottningen och Prinsessan Madeleine även vid ett styrelsemöte i Childhood Brasil.

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Organisationen är religiöst och politiskt oberoende och har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Prinsessan Madeleine är vice hedersordförande i Childhood.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete