Kungen talade vid symposium med Gastronomiska akademien

Den 28 oktober talade Kungen vid ett symposium på Kungl. Slottet arrangerat av Gastronomiska akademien med anledning av projektet Stockholm – Europas gastronomiska huvudstad år 2023.

Kungen talar i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Kungen talar i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Projektet Stockholm – Europas gastronomiska huvudstad 2023 arrangeras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Måltidsakademien, Gastronomiska Akademien och Stockholms stad. Under året kommer aktiviteter och evenemang att genomföras med Stockholms krögare och restauranger, ambassader, kulturinstitutioner, Sveriges län och matproducenter.

Kungen vid Gastronomiska akademiens symposium på Kungl. Slottet.

Kungen vid Gastronomiska akademiens symposium på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Som ledamot i Gastronomiska akademien höll Kungen i dag ett tal vid ett symposium där akademien berättade mer om projektet som startar år 2023. I sitt tal sa Kungen bland annat:

Svensk matkultur kännetecknas i dag av mötet mellan tradition och nytänkande. Av hållbart producerade råvaror från vår rika natur och det vårt jordbruk producerar. Och av skickliga yrkesmän och yrkeskvinnor, som förädlar dessa råvaror till enastående måltidsupplevelser.

H.M. Konungen

Vid symposiet deltog även bland andra statsråd Parisa Liljestrand.

Gastronomiska akademien

Gastronomiska akademien bildades år 1958 på initiativ av Sten Broman, Fritiof Nilsson Piraten och Tore Wretman. Prins Bertil var en av akademiens ledamöter. I dag är Kungen ledamot och innehar akademiens tallrik nr 17.

Gastronomiska akademiens syfte är att värna om och verka för den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i Sverige. Akademien delar kontinuerligt ut medaljer, diplom, pris och stipendier samt anordnar seminarier inom gastronomi.

Läs mer om Gastronomiska akademien