Kungen gav högtidliga audienser

Den 26 oktober tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Nigers ambassadör Moussa Dourfaye.

Kungen tillsammans med Nigers ambassadör Moussa Dourfaye. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Sekhulumi Ntsoaole från Konungariket Lesotho
  • Ambassadör Moussa Dourfaye från Republiken Niger
  • Ambassadör Leopoldo Guardigli från Republiken San Marino
  • Ambassadör Mihael Zupančič från Republiken Slovenien

Ordnar

När Kungen tog emot den slovenske ambassadören bar han slovenska Orden för utmärkta förtjänster.

Kungen och Lesothos ambassadör Sekhulumi Ntsoaole.

Kungen och Lesothos ambassadör Sekhulumi Ntsoaole. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Vid högtidlig audiens med den slovenske ambassadören Mihael Zupančič bar Kungen "Orden för utmärkta förtjänster".

Vid högtidlig audiens med ambassadör Mihael Zupančič från Slovenien bar Kungen "Orden för utmärkta förtjänster". Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen och ambassadör Leopoldo Guardigli från San Marino.

Kungen och ambassadör Leopoldo Guardigli från San Marino. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna