Diplomat­mottagning på Kungl. Slottet

Den 20 september höll Kungaparet och Kronprinsessparet en diplomatmottagning för ambassadörerna från Irland, Indonesien, Schweiz och Ukraina.

Indonesiens ambassadör Kamapradipta Isnomo och Ria Rafika Sari välkomnas i Prinsessan Sibyllas våning.

Indonesiens ambassadör Kamapradipta Isnomo och Ria Rafika Sari välkomnas i Prinsessan Sibyllas våning. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid några tillfällen per år ges tillfälle för utländska sändebud med respektive att träffa Kungaparet vid en mottagning på Kungl. Slottet. Under torsdagens diplomatmottagning deltog även Kronprinsessparet.

Den första gången de nya ambassadörerna träffar Kungen är när de överlämnar sina kreditivbrev vid de högtidliga audienserna. Vid diplomat­mottagningen får de även en chans att träffa varandra samt representanter från Utrikesdepartementet.