Prins Daniel delade ut forsknings­anslag från Hjärt‑Lungfonden

Måndagen den 20 oktober delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens forskningsanslag för yngre lovande forskare. Utdelningen ägde rum på Oscarsteatern i Stockholm och gick i år till Andreas Edsfeldt.

Prins Daniel tillsammans med pristagaren Andreas Edsfeldt och Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung.

Prins Daniel tillsammans med pristagaren Andreas Edsfeldt och Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung. Foto: Kristian Pohl

Hjärt-Lungfonden delar årligen ut ”Prins Daniels anslag till yngre lovande forskare” på sex miljoner kronor. Anslaget fördelas över tre år och ger forskaren möjlighet att arbeta koncentrerat med att nå ett forskningsgenombrott som kan komma patienter och vården till del.

I år gick anslaget till Andreas Edsfeldt, docent i kardiologi vid Lunds universitet. Han tilldelas anslaget ”för sin patientnära forskning om åderförkalkning bland diabetiker. Målet är att kartlägga orsakerna till försämrad vävnadsreparation i kärlväggen, vilket ska leda till nya behandlingar som förhindrar hjärtinfarkt och stroke.”

Typ 2-diabetes ökar snabbt världen över. Personer med typ 2-diabetes löper en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Risken att dö i en sjukdom som har med åderförkalkning att göra är mer än fördubblad vid typ 2-diabetes jämfört med resten av befolkningen. Ännu saknas dock läkemedel som specifikt kan stabilisera åderförkalkningsplacken och sänka risken för hjärtinfarkt och stroke hos personer med typ 2-diabetes.

Projektets målsättning

Det är oklart vilka specifika faktorer på cellulär och molekylär nivå som gör att farliga åderförkalkningsplack bildas oftare hos personer med typ 2-diabetes än hos andra. Den rådande teorin har länge varit att dessa personer har en ökad inflammation i kärlväggen. Men Andreas Edfeldts med fleras forskning har på senare tid pekat på att den ökade risken snarare har att göra med en svårighet att reparera kärlväggen. Det är hypotesen som Andreas Edfeldt och hans kollegor nu vill fortsätta att studera mer grundligt med stöd av Prins Daniel-anslaget.

Beskyddare av Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden grundades 1904 och kronprins Gustaf (sedermera kung Gustaf V) var dess första beskyddare. Sedan 2014 är Prins Daniel fondens beskyddare.

Läs mer om Hjärt-Lungfonden