Kronprinsessparet firade 50-års­jubilerande kammar­rätt i Göteborg

19 oktober närvarade Kronprinsessan och Prins Daniel vid Kammarrättens i Göteborg 50-årsfirande.

Tillsammans med kammarrättspresidenten Dag Stegeland fick Kronprinsessparet se fotografier från invigningen år 1972.

Tillsammans med kammarrättspresidenten Dag Stegeland fick Kronprinsessparet se fotografier från invigningen år 1972. Foto: Johan Wingborg/Kammarrätten i Göteborg

Under dagens besök vid Kammarrätten i Göteborg fick Kronprinsessparet möjlighet att samtala med medarbetare samt få fördjupad information om kammarrättens uppdrag och historia.

Kronprinsessparet besökte Kammarrätten i Göteborg.

Kronprinsessparet besökte Kammarrätten i Göteborg. Foto: Johan Wingborg/Kammarrätten i Göteborg

Det finns kammarrätter i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Sundsvall. Kammarrätterna är andra instans bland förvaltningsdomstolarna och prövar mål som tidigare avgjorts i förvaltningsrätten. Målen i kammarrätten kan handla om tvister mellan en person och en myndighet, eller ett företag och en myndighet.

Kronprinsessan och Prinsen närvarade även under en ceremoni för att fira kammarrättens 50-årsjubileum.

Kronprinsessan gratulerade kammarrättspresidenten Dag Stegeland.

Kronprinsessan gratulerade kammarrättspresidenten Dag Stegeland. Foto: Johan Wingborg/Kammarrätten i Göteborg

Invigningen 1972

Kammarrätten i Göteborg invigdes den 11 oktober 1972 av dåvarande kronprins Carl Gustaf.

Kammarrätten i Göteborg invigdes den 11 oktober 1972 av dåvarande kronprins Carl Gustaf. Foto: Kammarrätten i Göteborg