Ny regering tillträdd i konselj under Kungens ordförandeskap

I dag hölls regerings­skiftes­konselj under H.M. Konungens ordförandeskap på Kungl. Slottet. I konseljen deltog Kronprinsessan, talmannen och den nya regeringen.

Kungen, Kronprinsessan och riksdagens talman tillsammans med den nya regeringen i Konseljsalen på Kungl. Slottet.

Kungen, Kronprinsessan och riksdagens talman tillsammans med den nya regeringen i Konseljsalen på Kungl. Slottet. Foto: Ingemar Lindewall/Kungl. Hovstaterna

Kungen inledde konseljen med att säga:

I dag, den 18 oktober 2022, tillträder en ny regering för Sverige. Detta sker efter ett riksdagsval som varit fritt, hemligt och direkt, i enlighet med grundlagen. Därmed fogas ännu en länk till den kedja som är den svenska demokratins historia.

H.M. Konungen

Talmannens redogörelse

Kungen lämnade därefter över ordet till riksdagens talman Andreas Norlén som redogjorde för den regeringsbildningsprocess som ägt rum sedan riksdagsvalet i september. Talmannen avslutade sin redogörelse med att lämna över det skriftliga förordnandet att vara statsminister till Ulf Kristersson.

Regeringsskifte

Kungen konstaterade därefter att regeringsskifte hade ägt rum enligt 6 kap. 6 § i regeringsformen och i och med detta fick Sverige en ny regering.

När den offentliga och tv-sända delen av konseljen var över lämnade talmannen mötet. Kungen, Kronprinsessan och den nytillträdda regeringen kvarstannade för ordinarie konselj.