Prins Daniel vid Misum Forum

I dag talade Prins Daniel vid den internationella konferensen Misum Forum 2022 på Handelshögskolan i Stockholm.

Prins Daniel vid Misum Forum.

Prins Daniel vid Misum Forum. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Misum Forum arrangerades av Mistra Center for Sustainable Markets, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Handelshögskolan, samt föreningen Pratham Sweden som arbetar med att utveckla utbildningsprogram för att öka läs- och skrivkunnighet.

Under dagen deltog svenska och internationella företagsledare och akademiker för att samtala om näringslivets och industrins ansvar för att minska fattigdom.

Prins Daniel inledde konferensen med ett tal där han bland annat sade:

I think that for a long time, we have tended to take progress and increased prosperity for granted. But now, we are facing some absolutely fundamental challenges. Challenges that affect all of us, but like always, especially those who are already the most vulnerable.

H.K.H. Prins Daniel

Prins Daniel talade på Handelshögskolan i Stockholm.

Prins Daniel talade på Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Pelle T Nilsson/SPA