Nytt kyrkomöte öppnat i kunglig närvaro

I dag inleddes årets kyrkomöte i Uppsala. Kungen, Drottningen och Kronprinsessan närvarade vid en inledande gudstjänst i Uppsala domkyrka och därefter vid det formella öppnandet av årets kyrkomöte.

Kungaparet och Kronprinsessan i psalmsång under den inledande gudstjänsten vid kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka.

Kungaparet och Kronprinsessan i psalmsång under den inledande gudstjänsten vid kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kyrkomötet inleddes i dag traditionsenligt med en gudstjänst i Uppsala domkyrka. Inledningsgudstjänsten leddes av Luleå stifts biskop Åsa Nyström.

Efter gudstjänsten ägde det formella öppnandet av kyrkomötet rum. Kyrkomötets ordförande Karin Perers höll inledningsvis ett anförande. Därefter talade ärkebiskop Antje Jackelén till kyrkomötets ledamöter. Under öppningsceremonin delade ärkebiskopen även ut ärkebiskopens förtjänsttecken Stefansmedaljen samt S:t Eriks plakett. Mötet ajournerades därefter och flyttade till universitetshuset för fortsatt arbete i utskotten.

Uppsala domkyrka under kyrkomötets öppnande.

Uppsala domkyrka under kyrkomötets öppnande. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ enligt svensk lag och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Kyrkomötets 251 ledamöter är valda av Svenska kyrkans medlemmar i kyrkovalet. 2022 års kyrkomöte hålls i två sessioner; en i oktober och en i november.

Läs mer om kyrkomötet