Kungen gav företräde för landshövdingen i Västra Götalands län

Torsdagen den 29 september gav Kungen företräde på Kungl. Slottet för Sten Tolgfors, Västra Götalands läns nya landshövding.

Kungen tillsammans med Sten Tolgfors, nytillträdd landshövding i Västra Götalands län.

Kungen tillsammans med Sten Tolgfors, nytillträdd landshövding i Västra Götalands län. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Tolgfors är landshövding i Västra Götalands län sedan 1 september 2022. Han har tidigare varit statsråd och riksdagsledamot.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.