Serafimerringning för Drottning Elizabeth II

Måndagen den 19 september ägde serafimerringning rum i Riddarholmskyrkan för Drottning Elizabeth II , som var ledamot av Kungl. Serafimerorden.

Drottning Elizabeth II:s serafimersköld förs i procession från Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkans kor.

Drottning Elizabeth II:s serafimersköld förs i procession från Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkans kor. Foto: Claudio Bresciani/TT

H.M. Konungen hade inför begravningsdagen också beslutat att de kungliga slotten flagga på halv stång under måndagen.

Serafimerringning

Drottning Elizabeth II utnämndes till ledamot av Kungl. Serafimerorden av kung Gustaf VI Adolf den 26 maj 1953. Drottningen tilldelades Serafimerordens kedja av H.M. Konungen den 23 maj 1975. Drottning Elizabeth är en av dem som innehaft Serafimerorden längst tid, 69 år, och var den 722:a ledamoten av orden sedan dess instiftande år 1748.

Processionen lämnar Kungl. Slottet.

Processionen lämnar Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Serafimerringningen genomfördes traditionsenligt på samma dag som ledamotens begravning och pågick under en timme.

Serafimerskölden placerad i Riddarholmskyrkans kor.

Serafimerskölden placerad i Riddarholmskyrkans kor. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Sköld placerad i kyrkan

Under serafimerringningen placerades Drottning Elizabeth II:s serafimersköld i koret.

Drottning Elizabeth II:s serafimersköld placerad i Riddarholmskyrkans kor.

Drottning Elizabeth II var den 722:a ledamoten av Kungl. Serafimerorden sedan dess instiftande år 1748. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna