Kungen överlämnade nytt standar till P 7

Fredagen den 16 september överlämnade Kungen ett nytt standar till Södra skånska regementet, P 7, vid en ceremoni på Revingehed.

Kungen delade ut nytt standar till Södra skånska regementet, P 7.

Kungen delade ut nytt standar till Södra skånska regementet, P 7. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Kungen, som är Försvarsmaktens främste representant, delar återkommande ut fält­tecken till Försvarsmaktens förband i samband med ny- eller omorganisationer samt när gamla fälttecken blivit utslitna.

Kungen höll tal vid standaröverlämningen på Södra skånska regementet, P 7

Kungen höll tal vid standaröverlämningen på Södra skånska regementet, P 7. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Under ceremonin höll Kungen ett tal där han bland annat sade:

Standaret symboliserar också att pansartrupperna är dagens motsvarighet till dåtidens kavalleri på slagfältet. För det med stolthet och låt det påminna Er om vikten av Er uppgift, att försvara våra värden, vårt land och dess invånare under Ert motto: ”Framåtanda och stolthet”.

H.M. Konungen

Kungen överlämnade därefter standaret till överste Lennart Widerström och inspekterade sedan de uppställda enheterna.

Besöket avslutades med att Kungen mötte värnpliktiga vid regementet som genomgår stridsvagns- och skyddsvaktsutbildning. Kungen besökte också plutonbefälseleverna vid övning "strid under anfall".

Kungen i samtal med värnpliktiga vid regementet som genomgår stridsvagns- samt skyddsvaktsutbildning.

Kungen i samtal med värnpliktiga vid regementet som genomgår stridsvagns- samt skyddsvaktsutbildning. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Kungen i samtal med plutonbefälseleverna vid övning ”strid under anfall”.

Kungen i samtal med plutonbefälseleverna vid övning ”strid under anfall”. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Fälttecken

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de till exempel har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom Flottan benämns den tretungade fanan för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken.

Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.