Konsert till minne av Karl XV

Den 18 september 1872, på dagen 150 år sedan, avled Karl XV. Till minne av den svenske kungen arrangerades i kväll en konsert i Riddarholmskyrkan i Stockholm som Kronprinsessan närvarade vid.

Konsert i Riddarholmskyrkan till minne av Karl XV.

Konsert i Riddarholmskyrkan till minne av Karl XV. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Konserten Såsom i himmelen så ock på jorden inleddes med gregoriansk klostersång och avslutades med F.A. Reissigers Requiem tillägnad Karl XIV Johan.

Musiken framfördes av gruppen Vox Archangeli, hovsångarna Hanna Husáhr, Ann Hallenberg, Michael Weinius och Karl-Magnus Fredriksson, Slottskyrkans Vokalensemble samt Stockholms Symfoniorkester under ledning av dirigent Nils-Gunnar Burlin.

Hovorganist Mary Ljungquist Hén, framförde ett orgelsolo och svarade även för produktionen.

Riddarholmskyrkan

I samband med konserten berättade Riddarholmskyrkans tillsynsman Jonas Rosin om kyrkan som är de svenska kungarnas gravkyrka och Stockholms enda bevarade medeltida klosterkyrka. Med drottning Kristina som enda undantag, vilar här de svenska regenterna från Gustav II Adolf (d. 1632) till Gustaf V (d. 1950).

Karl XV, 1826–1872

Karl XV, fotograferad av Mathias Hansen omkring 1865 (bilden är beskuren). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Karl XV, fotograferad av Mathias Hansen omkring 1865 (bilden är beskuren). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Karl Ludvig Eugen föddes i maj 1826 på Kungl. Slottet. Han var äldsta barnet av fem till Oskar (I) och Josefina av Leuchtenberg.

Midsommaraftonen 1841 erhöll han sin första officersfullmakt av farfadern; kung Karl XIV Johan. Efter faderns trontillträde 1844 valdes han, enligt tradition från 1700-talet, till kansler vid universiteten i Lund och Uppsala. På hösten 1844 påbörjade han sina studier i Uppsala.

Under en utlandsresa 1849 besökte Karl hovet i Haag. Som ett resultat av detta besök gifte han sig med prinsessan Louise av Nederländerna. Bröllopet firades i Stockholm 1850. Paret fick två barn, Lovisa och Carl Oskar. Carl Oskar blev dock endast 15 månader gammal.

Den 8 juli 1859 avlider kung Oskar I och kronprins Karl kröntes året därpå. Ute bland allmänheten var han till den grad folklig att han chockerade många, men blev vår kanske mest populära monark genom tiderna. Trots detta förlorade han under sin regering så mycket av den reella makt fadern och farfadern haft, att den aldrig kunde återvinnas av hans efterträdare.

Eftersom Karl XV inte hade någon son i livet när han avled 1872 efterträddes han av sin bror Oskar (II).

Den 18 september 1872 avled Karl XV på residenset i Malmö efter en längre tids sjukdom.