Drottningens av Danmark tronjubileum firades i Köpenhamn

Tillsammans med de övriga nordiska statscheferna besökte Kungen och Drottningen i helgen Köpenhamn för att närvara vid firandet av den danska Drottningens 50 år på tronen.

De nordiska monarkerna fotograferade i samband med en lunch ombord på det danska kungaskeppet Dannebrogen.

De nordiska monarkerna fotograferade i samband med en lunch ombord på det danska kungaskeppet Dannebrogen. Foto: Keld Navntoft/Det danske kongehus

Den 14 januari 2022 var det 50 år sedan Drottningen av Danmark tillträdde tronen som Margrethe II.

Med anledning av pandemin ställdes festligheterna i januari in. I helgen kunde 50-årsjubileumsevenemangen äga rum i Köpenhamn, dock till viss del nertonade med anledning av drottning Elizabeth II:s bortgång.

Kungen och Drottningen ankommer till galaföreställningen på Kungl. Teatern i Köpenhamn.

Kungen och Drottningen ankommer till galaföreställningen på Kungl. Teatern i Köpenhamn. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Lördag kväll arrangerades en galaföreställning i Kungl. Teatern vid Kongens Nytorv i Köpenhamn.

De nordiska statschefsparen övervarade föreställningen till Drottningens ära i Kungl. Teatern. Föreställningen inleddes med en tyst minut för drottning Elizabeth II.

De nordiska statschefsparen övervarade föreställningen till Drottningens ära i Kungl. Teatern. Föreställningen inleddes med en tyst minut för drottning Elizabeth II. Foto: Keld Navntoft/Det danske Kongehus

Under söndagen var de nordiska statschefsparen inbjudna till en lunch ombord på kungaskeppet Dannebrogen. Här syns Drottningen tillsammans med kungarna av Sverige och Norge samt Islands och Finlands presidenter.

Under söndagen var de nordiska statschefsparen inbjudna till en lunch ombord på kungaskeppet Dannebrogen. Här syns Drottningen tillsammans med kungarna av Sverige och Norge samt Islands och Finlands presidenter. Foto: Keld Navntoft/Det danske Kongehus

Gudstjänst och galamiddag

Under söndagen intogs lunch på Dannebrogen. Dessförinnan hölls en gudstjänst i Köpenhamns domkyrka, Vor Frue kirke.

Kungaparet ankommer till en gudstjänst i Köpenhamns domkyrka.

Kungaparet ankommer till en gudstjänst i Köpenhamns domkyrka. Foto: Keld Navntoft/Det danske Kongehus

Under söndagskvällen bjöd Drottningen in till en stor galamiddag i Christiansborgs slott, till vilken de nordiska statscheferna och deras gemåler, den övriga danska kungliga familjen samt representanter för det officiella Danmark var inbjudna.

xxx