Drottningen och Kronprinsessan närvarade under Nordiska arkivdagarna

Drottningen och Kronprinsessan närvarade under förmiddagen när Riksarkivet stod värd för Nordiska arkivdagarna i Stockholm. Konferensens syfte är att främja informationshanteringen och arkivverksamheten i Norden.

Drottningen och Kronprinsessan flankerade av, från vänster, Sveriges riksarkivarie Karin Åström Iko och Norges riksarkivarie Inga Bolstad.

Drottningen och Kronprinsessan flankerade av, från vänster, Sveriges riksarkivarie Karin Åström Iko och Norges riksarkivarie Inga Bolstad. Foto: Jessica Gow/TT

Temat för konferensen var ”arkiv och samhälle” och belyste arkivsektorns uppdrag att bevara och säkra arkiven för framtiden.

Konferensen arrangeras vart tredje år och är ett samarbete mellan de nordiska ländernas nationalarkiv.

I pausen mötte och samtalade Drottningen och Kronprinsessan med samtliga nordiska riksarkivarier: Ole Magnus Mølbak Andersen (ställföreträdande riksarkivarie) från Danmark, Karin Åström Iko från Sverige, Inga Bolstad från Norge, Hrefna Róbertsdóttir från Island och Päivi Happonen från Finland.

I pausen mötte och samtalade Drottningen och Kronprinsessan med samtliga nordiska riksarkivarier: Ole Magnus Mølbak Andersen (ställföreträdande riksarkivarie) från Danmark, Karin Åström Iko från Sverige, Inga Bolstad från Norge, Hrefna Róbertsdóttir från Island och Päivi Happonen från Finland. Foto: Jenny Odell/Riksarkivet