Prins Daniel vid utdelningen av regeringens exportpriser

Den 31 augusti närvarade Prins Daniel när statsrådet Anna Hallberg delade ut regeringens exportpriser under en ceremoni i Arvfurstens palats i Stockholm.

Prins Daniel och utrikeshandelsminister Anna Hallberg vid utdelningen av priset för Årets exportsuccé till Rikard Rodén, vd för företaget Nordic Biomaker.

Prins Daniel och utrikeshandelsminister Anna Hallberg vid utdelningen av priset för Årets exportsuccé till Rikard Rodén, vd för företaget Nordic Biomaker. Foto: Anders Wiklund/TT

Syftet med priserna som delades ut är att främja svensk export och samtidigt uppmuntra företag att exportera. Regeringen önskar också uppmärksamma de län där samverkan mellan regionala aktörer är stor samt där man på ett särskilt förtjänstfullt sätt förmår företag att lyckas i sina exportansträngningar.

Prins Daniel vid prisceremonin i Arvfurstens palats, Stockholm.

Foto: Anders Wiklund/TT

Årets exportregion

Utmärkelsen Årets exportregion 2022 tilldelades Norrbotten. Sabrina Suikki, samordnare för internationella affärer på Norrbottens handelskammare, tog emot utmärkelsen.

Årets exportsuccé

Utmärkelsen Årets exportsuccé 2022 tilldelades diagnostikföretaget Nordic Biomarker. Företagets verkställande direktör Rikard Rodén tog emot utmärkelsen.

Prins Daniel och utrikeshandelsminister Anna Hallberg tillsammans med  Sabrina Suikki, samordnare för internationella affärer, Norrbottens handelskammare, som tog emot pris för Årets exportregion.

Prins Daniel och utrikeshandelsminister Anna Hallberg tillsammans med Sabrina Suikki, samordnare för internationella affärer, Norrbottens handelskammare, som tog emot pris för Årets exportregion. Foto: Anders Wiklund/TT