Kungen gav högtidliga audienser

Den 24 augusti tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Bangladesh ambassadör Mehdi Hasan under audiensen.

Kungen tillsammans med Bangladesh ambassadör Mehdi Hasan under audiensen. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Mehdi Hasan från Folkrepubliken Bangladesh
  • Ambassadör Daniel Ionita från Rumänien
  • Ambassadör Yönet Can Tezel från Republiken Turkiet
  • Ambassadör Tucapel Jiménez från Republiken Chile

Ordnar

När Kungen tog emot den chilenske ambassadören bar han Al Merito-ordens storkors med kedja. Under audiensen för Rumäniens sändebud bar Kungen Rumänska stjärnorden med kedja. Republiken Turkiets orden bars avslutningsvis under mötet med den turkiske ambassadören.  

Kungen och Rumäniens ambassadör Daniel Ionita.

Kungen och Rumäniens ambassadör Daniel Ionita. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Turkiets ambassadör Yönet Can Tezel.

Kungen tillsammans med Turkiets ambassadör Yönet Can Tezel. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Chiles ambassadör Tucapel Jiménez och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet.

Chiles ambassadör Tucapel Jiménez och Kungen vid dagens audiens på Kungl. Slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen anländer till dagens ceremoni och hälsar på vaktchefen och slottsväbeln i Kungl. Slottets östra valv.

Kungen anländer till dagens ceremoni och hälsar på vaktchefen och slottsväbeln i Kungl. Slottets östra valv. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

De nyutnämnda ambassadörerna färdas i Hovstallets vagnar uppför Slottsbacken mot Kungl. Slottet.

De nyutnämnda ambassadörerna färdas i Hovstallets vagnar uppför Slottsbacken mot Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vid ankomsten till Kungl. Slottets inre borggård togs ambassadörerna emot till toner av försvarsmusiken.

Vid ankomsten till Kungl. Slottets inre borggård togs ambassadörerna emot till toner av försvarsmusiken. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Chiles nye ambassadör Tucapel Jiménez med följe tas emot av hovstallmästare Ulf Gunnehed.

Chiles nye ambassadör Tucapel Jiménez med följe tas emot av hovstallmästare Ulf Gunnehed. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna