Prins Daniel besökte Östersund

Den 17 augusti besökte Prins Daniel Östersund för att närvara vid invigningen av Synsams nya produktionsanläggning på Frösön. Under dagen i Östersund träffade Prinsen också forskare vid Mittuniversitetets forskningscentrum Sports Tech Research samt träffade unga entreprenörer under en lunch i residenset.

Invigningen av Synsam Groups nya fabrik ägde rum i närvaro av Prins Daniel, landshövding Marita Ljung, verkställande direktör Håkan Lundstedt och statsrådet Karl-Petter Thorwaldsson.

Invigningen av Synsam Groups nya fabrik ägde rum i närvaro av Prins Daniel, landshövding Marita Ljung, verkställande direktör Håkan Lundstedt och statsrådet Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Synsam Group

Prins Daniel invigde under onsdagen Synsam Groups nya produktions- och innovationscenter på Frösön tillsammans med statsrådet Karl-Petter Thorwaldsson, Jämtlands läns landshövding Marita Ljung och företagets koncernchef Håkan Lundstedt.

Efter bandklippningen fick Prinsen en rundvandring i produktionsanläggningen samt därefter möjlighet att bekanta sig med företagets glasögon. Företaget har tidigare producerat sina glasögon utomlands men har i och med uppförandet av den nya anläggningen flyttat sin produktion till Sverige.

Besök på Mittuniversitetet och entreprenörslunch

Tidigare under dagen besökte Prinsen Mittuniversitetets forskningscentrum Sports Tech Research. Vid centret bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot sportföretag, sjukhus och industri.

Prins Daniel besökte Mittuniversitetets forskningscentrum Sports Tech Research.

Prins Daniel besökte Mittuniversitetets forskningscentrum Sports Tech Research. Foto: Claes Ahlström/Länsstyrelsen i Jämtlands län

Vid lunchtid träffade Prins Daniel unga entreprenörer som var inbjudna av landshövdingen för att dela med sig av sina erfarenheter kring entreprenörskap och företagande i länet.

På residenset i Östersund mötte Prinsen och landshövdingen unga jämtländska entreprenörer.

På residenset i Östersund mötte Prinsen och landshövdingen unga jämtländska entreprenörer. Foto: Claes Ahlström/Länsstyrelsen i Jämtlands län