Kungaparet besökte Jamboree22

Den 5 augusti besökte Kungen och Drottningen scoutlägret Jamboree22 i Norra Åsum utanför Kristianstad.

Kungaparet vid Jamboree2022.

Kungaparet vid Jamboree2022. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Scoutlägret Jamboree22 samlade 11 000 scouter från hela Sverige och även andra länder i Europa. Temat för lägret var Drömmen om en hållbar värld. I lägret fick scouterna möta olika hållbarhetsutmaningar och tillsammans hitta lösningar för en hållbar framtid.

Kungen deltar i aktiviteter tillsammans med scouter i "Äventyrshubben".

Kungen deltar i aktiviteter tillsammans med scouter i "Äventyrshubben". Foto: FruBergkvist

Kungaparet fick vid besöket en rundvandring i lägret och samtalade bland annat med ungdomar i Äventyrshubben som berättade om aktiviteter de deltagit i. Senare på eftermiddagen samtalade Kungaparet med gruppen Listening Ears. Gruppens syfte är att skapa en trygg miljö för lägrets deltagare genom att dess funktionärer finns tillgängliga för samtal.

Kungaparet tillsammans med scouter på Jamboree 2022.

Kungaparet tillsammans med scouter på Jamboree 2022. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet samtalade även med en scoutgrupp från Ukraina som besökte Jamboree22 tillsammans med Lilla Edets scoutkår och Vättle scoutkår.

Besöket avslutades med att Kungaparet deltog i avslutningsceremonin där Kungen höll ett tal:

Som scout får man tidigt träna på att leda – både sig själv och andra. Du kanske inte tänker på det när du får ansvar för att resa ett tält, ta fram frukost eller ordna en aktivitet för dina yngre kamrater. Men allt det här rustar dig för olika utmaningar i framtiden.

H.M. Konungen