Kungaparet besökte Gårdsfisk

Den 4 augusti besökte Kungaparet Gårdsfisk, ett integrerat lant- och vattenbruk som föder upp fiskar.

Kungaparet tillsammans med Johan Ljungquist och Mikael Olenmark som driver Gårdsfisk.

Kungaparet tillsammans med Johan Ljungquist och Mikael Olenmark som driver Gårdsfisk. Foto: David Levin

På en lantgård utanför Kristianstad driver de två entreprenörerna Johan Ljungquist och Mikael Olenmark en fiskodling. Företagets syfte med att odla fisk på landsbygden istället för i sjö eller hav är att undvika miljöproblem som överfiske och övergödning. På Gårdsfisk används överskottet av näringsämnen från uppfödningen på gårdens lantbruk.

Kungaparet fick vid besöket en presentation om företaget, rundvandring i Fiskstallet där fiskarna föds upp samt information om arbetet med att säkra en hormonfri uppfödning av yngel.

Kungaparet fick vid besöket en presentation om företaget, rundvandring i Fiskstallet där fiskarna föds upp samt information om arbetet med att säkra en hormonfri uppfödning av yngel. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna