Kungaparet vid Kungl. Vetenskaps­akademiens högtids­sammankomst

Måndagen den 13 juni närvarade Kungaparet vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus.

Kungaparet vid högtidssammankomsten i Blå hallen, Stockholms stadshus.

Kungaparet vid högtidssammankomsten i Blå hallen, Stockholms stadshus. Foto: Yanan Li

Under högtidssammankomsten delade Kungen ut Gregori Aminoffs pris och Sjöbergpriset.

Kungaparet tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademiens preses Dan Larhammar och ständige sekreteraren Hans Ellegren vid ankomsten till Stadshuset.

Kungaparet tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademiens preses Dan Larhammar och ständige sekreteraren Hans Ellegren vid ankomsten till Stadshuset. Foto: Yanan Li

Gregori Aminoffs pris

Gregori Aminoffs pris är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet ges visst företräde. I år delade Kungen ut priset till:

Gregori Aminoffs pris 2020

  • Professor Douglas C. Rees California
  • Professor Jian-Ren Shen, Okayama University, Japan

Gregori Aminoffs pris 2021

  • Professor Henry N. Chapman, University of Hamburg, Tyskland
  • Professor Janos Hajdu, Uppsala universitet, Sverige

Gregori Aminoffs pris 2022

  • Professor Elena Conti, Max Planck Institute of Biochemistry, Tyskland
  • Professor Seth A. Darst, The Rockefeller University, USA
  • Professor Patrick Cramer, Max Planck Institute of Biochemistry, Tyskland
Kungen delade ut Gregori Aminoffs pris och Sjöbergspriset.

Kungen delade ut Gregori Aminoffs pris och Sjöbergspriset. Foto: Yanan Li

Sjöbergpriset

Sjöbergpriset är ett internationellt pris inom cancerforskning som tilldelas enskilda forskare eller forskargrupper. Priset uppgår till en miljon dollar, varav 100 000 dollar är prissumma och 900 000 dollar är anslag för framtida forskning. I år delade Kungen ut priset till:

Sjöbergpriset 2020

  • Professor Michael N. Hall, University of Basel, Schweiz

Sjöbergpriset 2021

  • Professor Benjamin L. Ebert, Harvard University & Dana Farber Cancer Institute, Boston, Massachusetts, USA

Sjöbergpriset 2022

  • Professor Arul M. Chinnaiyan , University of Michigan Medical School, Ann Arbor, Michigan, USA

Efter prisutdelningen hölls en middag i Gyllene salen..

Högtidssammankomsten i Blå hallen, Stockholms stadshus.

Högtidssammankomsten i Blå hallen, Stockholms stadshus. Foto: Yanan Li

Kungl. Vetenskaps­akademien

Kungl. Vetenskapsakademien instiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Läs mer om Kungl. Vetenskapsakademien