Kronprinsessan vid Askölaboratoriets 60-årsjubileum

Den 13 juni närvarade Kronprinsessan vid Askölaboratoriets 60-årsjubileum som ägde rum på Askö utanför Trosa. Fältstationen är en nationell resurs för alla som vill forska, bedriva miljöövervakning, ordna kurser eller hålla forskarmöten och workshops om havet.

Kronprinsessan utanför Askö-laboratoriet.

Kronprinsessan utanför Askö-laboratoriet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan reste ut till Askö ombord på Stockholms universitets forskningsfartyg R/V Electra af Askö. Under resan över fick Kronprinsessan information om fartyget och den forskning som bedrivs där.

På Askö deltog Kronprinsessan i Askölaboratoriet 60-årsjubileum genom att bland annat dela ut diplom till pristagarna Malin Jonell och Johan Eklöf som mottar diplomen för sina forskningsinsatser.

Kronprinsessan tillsammans med pristagarna Malin Jonell och Johan Eklöf.

Kronprinsessan tillsammans med pristagarna Malin Jonell och Johan Eklöf . Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Därefter fick Kronprinsessan möta forskare som visade laboratoriets olika forskningsstationer och informerade om olika forskningsprojekt som bedrivs på Askö.

Kronprinsessan får information om pågående forskning på Askö.

Kronprinsessan fick se exempel på hur vatten och växtlighet påverkas av övergödning. Foto: Nils Petter Nilsson/TT

Askölaboratoriet.

Askölaboratoriet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om Askölaboratoriet

Som första fältstation på svenska ostkusten, på ön Askö i Trosa-Landsorts skärgård, anlades Askölaboratoriet 1961 av professor Lars Silén, prefekt för zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Genom medel från Wallenbergstiftelserna överlämnades Askö till Kungen som 50-årsgåva. I dag är både land och vattenmiljöerna skyddade som reservat. I samband med att ön säkrades inrättades Konung Carl XVI Gustafs stiftelse för utbildning och forskning som sedan dess har finansierat utrustning till Askölaboratoriet.

Kungen har besökt Askölaboratoriet flera gånger, bilden visar ett besök år 2011.

Kungen har besökt Askölaboratoriet flera gånger, bilden visar ett besök år 2011. Foto: Gunnar Lundmark/Scanpix/TT

Kronprinsessan och Prinsessan Estelle besökte laboratoriet år 2017.

Kronprinsessan och Prinsessan Estelle besökte laboratoriet år 2017. Foto: Kungl. Hovstaterna