Kungaparet vid Kungl. Skogs- och lantbruks­akademiens högtids­samman­komst

Den 12 juni närvarade Kungaparet vid Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens högtidssammankomst som i år ägde rum i Stockholms stadshus.

Kungen räcker över A.W. Bergstens pris till professor emerita Lena Gustafsson.

Kungen räcker över A.W. Bergstens pris till professor emerita Lena Gustafsson. Foto: Eric Cronberg

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien är en oberoende och fri organisation som jobbar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien installerades den 28 januari 1813 av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. Sedan dess har Akademien haft en årlig högtidssammankomst.

Under årets högtidssammankomst delade Kungen ut priser och diplom. Kvällen avslutades med en middag i Gyllene salen.

Drottningen vid högtidssammankomsten i Stockholms stadshus.

Drottningen vid högtidssammankomsten i Stockholms stadshus. Foto: Eric Cronberg