Kungen delade ut medaljer

Fredagen den 10 juni delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Före detta statsminister Stefan Löfven förlänades H.M. Konungens medalj 12:e storleken i kedja.

Före detta statsminister Stefan Löfven förlänades H.M. Konungens medalj 12:e storleken i kedja. Foto: Yanan Li

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster i samhället.

Medaljen Litteris et Artibus instiftades 1853 och utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Vid dagens medaljutdelning delades utmärkelserna ut till de personer som officiellt förlänades medaljer av Kungen den 28 januari 2022.

H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band i utförande för damer.

H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band i utförande för damer. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i kedja

F.d. statsminister Stefan Löfven
För synnerligen framstående politikergärning

12:e storleken i Serafimerordens band

Generaldirektör, ambassadör Anders Ahnlid
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

F.d. landshövding Kristina Alsér
För framstående samhällsinsatser

Kardinal teol. lic Anders Arborelius
För betydande insatser inom svenskt och internationellt kyrkoliv

F.d. statsrådet fil. dr Cecilia Malmström
För framstående politikergärning

Författare professor Anders Olsson
För förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende

12:e storleken i högblått band

F.d. generaldirektör, ambassadör Leif H. Sjöström
För framstående insatser inom svensk statsförvaltning och främjande av svensk-tyska förbindelser

Direktör Anna Stellinger
För framstående samhällsinsatser och främjande av svensk-franska förbindelser

F.d. riksdagsledamot Lars Stjernkvist
För framstående politikergärning

Efva Attling tar emot sin medalj för framstående konstnärlig gärning.

Efva Attling tar emot sin medalj för framstående konstnärlig gärning. Foto: Jonas Ekströmer/TT

8:e storleken i Serafimerordens band

Smyckesdesigner Efva Attling
För framstående konstnärlig gärning

Verkställande direktör Magnus Billing
För förtjänstfulla insatser inom klimat- och hållbarhetsarbetet inom den finansiella sektorn

Professor Georgia Destouni
För framstående insatser inom vatten- och klimatforskning

Professor Hans Ellegren
För framstående insatser inom biologisk forskning och vetenskapshistoria

Professor em. Lennart Elmevik
För betydande insatser inom språkforskning och svenskt akademiväsende

Professor Peter Gillgren
För betydande insatser inom konstvetenskap och svenskt akademiväsende

Professor Pernilla Leviner
För framstående insatser för barns rättigheter i samhället

Kungaparet under medaljceremonin i Lovisa Ulrikas matsal.

Kungaparet under medaljceremonin i Lovisa Ulrikas matsal. Foto: Yanan Li

8:e storleken i högblått band

Sångare och programledare Christer Björkman
För framstående insatser inom svensk underhållning och populärmusik

Musikproducent och låtskrivare Andreas Carlsson
För förtjänstfulla insatser inom svenskt och internationellt musikliv

F.d. kyrkoherde, prost H C Sten Hallonsten
För förtjänstfulla insatser inom scoutrörelsen

Artist och skivbolagsdirektör Ola Håkansson
För förtjänstfulla insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Scenograf och kostymdesigner Ulla Kassius
För förtjänstfulla insatser inom svenskt teaterliv

Chefen för Kungl. Dramatiska Teaterns arkiv och bibliotek, fil. dr Dag Kronlund
För förtjänstfulla insatser inom svenskt teaterliv

Teaterchef och regissör Anna Pettersson
För betydande insatser som teaterchef

Violinbyggmästare Sebastian Skarp
För framstående insatser inom instrumentkultur

5:e storleken i högblått band

Entreprenör Göte Rydh
För betydande insatser inom svensk hembygdskultur

Entreprenör Kristina Warming
För betydande samhällsinsatser med fokus på kunskapsuppbyggnad och integration

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Sångförfattare, musiker och pastor Tomas Boström
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Skådespelare, dramatiker och teaterchef Henrik Dorsin
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare och dramatiker

Organist, kompositör och sångerska Merit Hemmingsson
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Sångare och skådespelare Tommy Körberg
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Dirigent Patrik Ringborg
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Artist och låtskrivare CajsaStina Åkerström
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Henrik Dorsin fick ta emot medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som skådespelare och dramatiker. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Henrik Dorsin fick ta emot medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som skådespelare och dramatiker. Foto: Jonas Ekströmer/TT