Kronprinsessan vid Öppet fartyg

För att uppmärksamma havsmiljöforskning besökte Kronprinsessan den 9 juni arrangemanget Öppet fartyg vid Fotografiska museet i Stockholm.

Olof Larsson vid Sveriges geologiska undersökningar (SGU) visar Kronprinsessan ett havsbottenprov.

Olof Larsson vid Sveriges geologiska undersökningar (SGU) visar Kronprinsessan ett havsbottenprov. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan inledde besöket med att lyssna till föreläsningar där forskare diskuterade hur fartygsbaserad forskning och miljöövervakning bidrar till samhällsnyttan.

Kronprinsessan hälsas välkommen av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

Kronprinsessan hälsas välkommen av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. Foto: Ali Lorestani/TT

Som avslutning besökte Kronprinsessan forskningsfartygen S/V Ocean Surveyor, R/V Skagerak samt R/V Svea. Ombord på fartygen fick Kronprinsessan information om fartygen samt den senaste forskningen.

Kronprinsessan i samtal med forskare ombord på R/V Svea.

Kronprinsessan i samtal med forskare ombord på R/V Svea. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Om Öppet fartyg

Den 9-11 juni står de tre forskningsfartygen R/V Svea, R/V Skagerak och S/V Ocean Surveyor ankrade utanför Fotografiska vid Stadsgårdshamnen i Stockholm. Under dagarna får speciellt inbjudna gäster, forskare och beslutsfattare besöka fartygen. Den 11 juni är allmänheten välkommen att boka in sig för guidad tur på ett par av fartygen.

Arrangörer av Öppet fartyg är Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med SMHI, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges geologiska undersökning, Polarforskningssekretariatet och Havs- och vattenmyndigheten.

S/V Ocean Surveyor

S/V Ocean Surveyor sjösattes 1984 och är Sveriges geologiska undersökningsfartyg. Fartyget är utrustat med en rad olika instrument för att kartlägga havsbottens geologi. Två laboratorieutrymmen finns ombord, ett våtlabb för sediment- och miljöprovsanalys samt ett utrymme med gammaspektrometer och sedimentröntgen för detaljerade studier av prover.

R/V Skagerak

R/V Skagerak är Göteborgs universitets större forskningsfartyg för utbildning och forskning inom marina vetenskaper. Kungen invigde R/V Skagerak i oktober 2021.

Läs mer om Kungens invigning av R/V Skagerak

R/V Svea

R/V Svea är Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) forskningsfartyg och är ett av världens modernaste. Fartyget kan användas i stort sett i alla typer av marin forskning och miljöövervakning. Fartygets kärnverksamhet är ekosystemundersökningar, med fokus på regelbunden övervakning av fiskbestånd och vattenkvalitet av SLU och SMHI. Kronprinsessan invigde R/V Svea i september 2019.