Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen

Onsdagen den 8 juni deltog Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen, som arrangeras av Sveriges Lantbruks­universitet och Stenhammars godsförvaltning. Årets tema var Betesdjur i ett hållbart livsmedelssystem.

Kungen, Prins Carl Philip och Per Rudengren, driftledare på Stenhammars Godsförvaltning.

Kungen, Prins Carl Philip och Per Rudengren, driftledare på Stenhammars Godsförvaltning. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Stenhammardagen samlade ett hundratal särskilt inbjudna gäster till ett seminarium och en efterföljande exkursion på Stenhammar strax utanför Flen.

Kungen hälsar välkommen till Stenhammar.

Kungen hälsar välkommen till Stenhammar. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Dagen inleddes med att Kungen hälsade välkommen till Stenhammar. I sitt tal sade Kungen:

Modern teknik kör inte över naturen. Tvärtom så ger den oss bättre möjligheter att ta hänsyn till naturens egna villkor. Med hjälp av tekniken kan vi anpassa jordbruket allteftersom förutsättningarna förändras.

H.M. Konungen

Under förmiddagen hölls ett seminarium där representanter från Sveriges Lantbruks­universitet, SLU, bland annat talade om betesdjur, naturbetesmarker och biologisk mångfald.

Anna Jamieson från Föreningen naturbeteskött i Sverige talade om hinder och möjligheter for ökad naturbetesdrift.

Exkursion i närområdet

Under eftermiddagen fick deltagarna följa med på en vandring i Stenhammars närområde där de bland annat fick information om stora betesfållor, rationell naturbetesdrift samt för- och nackdelar med utedrift vintertid.

Under exkursionen fick Kungen och Prins Carl Philip information om bl a naturbetesdrift.

Under exkursionen fick Kungen och Prins Carl Philip information om bl a naturbetesdrift. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Om Stenhammar­dagen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Om Stenhammar

Stenhammar ligger i Södermanland, strax utanför Flen. På egendomen bedrivs i dag ett modernt jord- och skogsbruk. Enligt testamente av Robert von Kræmer tillföll Stenhammar staten 1903 för att disponeras av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan. Prins Wilhelm blev förste statsarrendatorn på Stenhammar fram till sin död 1965, då det övertogs av dåvarande kronprins Carl Gustaf.