Kungaparet vid marinens 500-årsjubileum

Lördagen den 4 juni närvarade Kungaparet vid ett jubileumsfirande i Stockholms stadshus med anledning av marinens 500-årsjubileum.

Kungaparet och hedersgästerna går i procession in i stadshusets festsal.

Kungaparet, värdarna och hedersgästerna anländer till Blå hallen i Stockholms stadshus. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungaparet togs emot av kommunalfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck, av värden och ordföranden för Sjöofficerssällskapet generalmajor Bengt Andersson, samt av marinchefen konteramiral Ewa Skoog Haslum.

Blå hallen med gäster

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Sjöofficerssällskapet som stod som värd för firandet hade inbjudit svenska marinofficerare såväl som internationella gäster från utländska mariner.

I ett tacktal sade Kungen bland annat:

Your service under the Swedish flag is a strong and vital link. A link in an unbroken chain that stretches through history. From Gustav Vasa into the future.

Be proud of that task and carry the torch to the next generation of naval officers.

H.M. Konungen

Jubileumsmiddag i Blåhallen

Jubileumsmiddagen i Blå hallen, Stockholms stadshus. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Marinens 500-åriga historia

Den svenska Marinen grundades under befrielsekriget när Gustav Eriksson, sedermera känd som Kung Gustav Vasa, köpte tio bestyckade fartyg från Lübeck som levererades den 7 juni 1522 vid Slätbaken utanför Söderköping.