Kronprinsessan vid utdelning av Björn Carlsons Östersjöpris

Den 3 juni delade Kronprinsessan ut Björn Carlsons Östersjöpris, ett årligt pris instiftat av Björn Carlsons Östersjöstiftelse – BalticSea2020. Ceremonin ägde rum på Blatic Sea Science Center på Skansen i Stockholm.

Kronprinsessan tillsammans med professor Maren Voss, mottagare av Björn Carlsons Östersjöpris

Kronprinsessan tillsammans med professor Maren Voss, mottagare av Björn Carlsons Östersjöpris. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Årets pris gick till professor Maren Voss vid Leibnizinstitutet för Östersjöforskning i Warnemünde, Tyskland, för hennes banbrytande forskning om kvävets betydelse i havet och särskilt Östersjön.

Juryn skriver bland annat i sin motivering att "tidigt insåg professor Maren Voss att kvävet spelar en viktig roll i Östersjöns övergödning och har använt avancerade isotopanalyser för att kartlägga omsättningen av och källorna till kvävet i havet. Hennes forskning har lett till ökad tonvikt på kväve i arbetet med åtgärder mot Östersjöns övergödning."

Björn Carlsons Östersjöstiftelse

Björn Carlsons Östersjöstiftelse – BalticSea2020 – har inrättat ett årligt pris till forskare, eller annan person, som lämnat värdefulla bidrag till Östersjöns miljö: Björn Carlsons Östersjöpris, med en årlig prissumma på initialt 3 miljoner kronor.

Stiftelsen Björn Carlsons Östersjöstiftelse, även kallad BalticSea2020, grundades år 2005 av Björn Carlson (1935-2021) genom en donation om 500 miljoner kronor.

Under sina 15 verksamma år har stiftelsens tillgångar finansierat åtgärder och utvecklingsprojekt som bidrar till en friskare Östersjö samt forskning som breddat eller fördjupat kunskapen om Östersjön och dess avrinningsområde.

Läs mer om Björn Carlsons Östersjöpris

Läs mer om stiftelsen

Kronprinsessan tillsammans med Bo Lehander, ordförande för Björn Carlsons Östersjöstiftelse, och John Brattmyhr, Skansenchef.

Kronprinsessan tillsammans med Bo Lehander, ordförande för Björn Carlsons Östersjöstiftelse, och John Brattmyhr, Skansenchef. Foto: Pelle T Nilsson/SPA