Kungen besökte Värmland

Onsdagen den 1 juni besökte Kungen Värmland för att uppmärksamma den moderna skogsnäringen från trädplantering till färdiga produkter.

Kungen tillsammans med personal från Stora Enso Skog under besöket i Edsvalla.

Kungen tillsammans med personal från Stora Enso Skog under besöket i Edsvalla. Foto: Pär Englund

Vid ankomsten till Karlstad togs Kungen emot av landshövding Georg Andrén och fortsatte sedan till Grums.

Kungen under visningen av produktionen för korslimmat trä.

Kungen under visningen av produktionen för korslimmat trä. Foto: Pär Englund

Vid Gruvöns sågverk välkomnades Kungen av Stora Ensos vd och koncernchef Annica Bresky och sverigechef Per Lyrvall. Kungen deltog därefter i ett samtal om Stora Ensos verksamhet och fick också en visning av produktionen av korslimmat trä.

Rektor Susanne Marklund gav en visning i Södra skolans lokaler.

Rektor Susanne Marklund gav en visning i Södra skolans lokaler. Foto: Pär Englund

Dagen fortsatte med ett besök på Södra skolan där rektor Susanne Marklund visade runt i lokalerna. Skolan är ett exempel på husbyggnation där man har använt sig av korslimmat trä från Gruvöns sågverk.

Kungen hälsar på Södra skolans elever

Kungen hälsar på Södra skolans elever. Foto: Pär Englund

I Edsvalla skog gav representanter för Stora Enso Skog information om naturvårdsbedömning och biodiversitet.

Information om Stora Enso Skogs arbete med biodiversitet och naturvårdsbedömning.

Information om Stora Enso Skogs arbete med biodiversitet och naturvårdsbedömning. Foto: Pär Englund

Kungen besökte också Skoghalls bruk där brukschef Marie Morin och produktionschef Håkan Karlsson tog emot och berättade om brukets kartongproduktion.

Kungen tillsammans med produktionschef Håkan Karlsson under visningen av Stora Ensos kartongproduktion.

Kungen tillsammans med produktionschef Håkan Karlsson under visningen av Stora Ensos kartongproduktion. Foto: Pär Englund

Dagen avslutades med rundabords­samtal på landshövdingens residens under temat ”En gemensam vision för skogen”. Vid samtalen deltog representanter från akademier, näringsliv och naturskydd.

Kungen i samtal om hur aktörer inom akademi, näringsliv och naturskydd kan samverka för skogens bästa.

Kungen i samtal om hur aktörer inom akademi, näringsliv och naturskydd kan samverka för skogens bästa. Foto: Pär Englund