Drottningen och Kron­prin­sessan besökte Helsingborg

I veckan besökte Drottningen och Kronprinsessan Helsingborg med anledning av den internationella stadsmässan H22.

Drottningen och Kronprinsessan i Helsingborg.

Drottningen och Kronprinsessan i Helsingborg. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

H22 är en 35 dagar lång internationell stadsmässa i Helsingborg som Kronprinsessan är beskyddare för. Mässans syfte är att utveckla framtida lösningar som ska ge invånarna i Helsingborg högre livskvalitet och en smartare och mer hållbar stad.

Dag 1

Den 31 maj inledde Drottningen och Kronprinsessan besöket i Helsingborg på konferensen Den demensvänliga staden. Vid seminariet samlades representanter från Helsingborgs kommun, politiker och experter för att diskutera frågor om hur stad och samhälle bör skapas för en åldrande befolkning.

Drottningen inledde seminariet med ett tal där hon bland annat sade:

Att bygga ett demensvänligt samhälle är fullt möjligt. Men det kräver medvetenhet, kunskap och samarbete. Och det kräver att någon går före!

H.M. Drottningen

Drottningen och Kronprinsessan vid konferensen ”Den demensvänliga staden”.

Drottningen och Kronprinsessan vid konferensen ”Den demensvänliga staden”. Foto: Yanan Li

Invigning av Silviabo Skrabelycke

I stadsdelen Mariastaden invigde Drottningen det nya seniorboendet Silviabo Skrabelycke. Boendet är byggt med fokus på smarta lösningar för både fysiskt och psykiskt välmående. Kvarterets namn, Skrabelycke, kommer från den prästgård som tidigare låg på platsen där dåvarande kronprins Oskar anlade slottet Sofiero.

Drottningen och Bokloks vd Jonas Spangenberg planterar en ros i det demensvänliga gångstråket utanför seniorboendet Silviabo i Mariastaden, Helsingborg.

Drottningen och Bokloks vd Jonas Spangenberg planterar en ros i det demensvänliga gångstråket utanför seniorboendet Silviabo i Mariastaden, Helsingborg. Foto: Anders Andersson/TT

Invigning av Minnenas och kunskapens trädgård

I Husensjö park invigde Drottningen Minnenas och kunskapens trädgård som är utformad speciellt för personer med kognitiv sjukdom. Syftet med trädgården är att stimulera sinnen och locka fram positiva tankar. I en utställning ges information om demenssjukdomar till besökarna. Vid invigningen av trädgården höll Drottningen ett tal där hon bland annat sade:

Vi behöver ett mer demensvänligt samhälle. Och denna plats, kära helsingborgare, är ett viktigt steg på vägen mot en mer demensvänlig stad.

H.M. Drottningen

Drottningen vid invigningen av Minnenas och kunskapens trädgård.

Drottningen vid invigningen av Minnenas och kunskapens trädgård. Foto: Anders Andersson/TT

Recolab

Vid ett besök på den miljötekniska anläggningen Recolab, i den nya stadsdelen Oceanhamnen, fick Kronprinsessan information om satsningen ”tre rör ut” som innebär att vatten och matavfall separeras och sorteras från varje lägenhet genom tre avfallsrör. Delar av vattnet och matavfallet omvandlas sedan till biogas och energin återförs till området.

Kronprinsessan besöker Recolab.

Kronprinsessan besöker Recolab. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

FN-konferensen H22 +50

Kronprinsessan närvarade vid FN-konferensen H22 +50 Session som handlar om smarta, hållbara och inkluderande städer. Det två dagar långa evenemanget fokuserar på:

  • metoder för att accelerera arbetet med de globala hållbarhetsmålen på en lokal nivå
  • inkludering genom utvecklingen av frivilliga rapporter om lokal implementering av de globala målen i Agenda 2030
  • metoder att främja innovativ urban finansiering.

Invigning av H22

På eftermiddagen närvarade Drottningen och Kronprinsessan vid invigningen av stadsmässan H22. I sin roll som beskyddare för mässan höll Kronprinsessan ett invigningstal där hon bland annat sade:

Ni helsingborgare har visat upp en imponerande kraftsamling med H22 och verkligen visat på förmågan att driva förändring. Det är en styrka för er stad, som ni ska vara stolta över.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan invigde stadsmässan H22 i Helsingborg.

Kronprinsessan invigde stadsmässan H22 i Helsingborg. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Dag 2

Den 1 juni inledde Kronprinsessan dagen med en stadsvandring i Helsingborg. Därefter besökte Kronprinsessan Dunkers kulturhus för en presentation om de senaste tio årens arbete med att utveckla Helsingborg till att bli en av Europas mest innovativa och gröna städer. Kronprinsessan fortsatte dagen på H22 med att besöka ett antal utställningar och paviljonger.

Kronprinsessan tillsammans med landshövding Anneli Hulthén och Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande och kommunalråd.

Kronprinsessan tillsammans med landshövding Anneli Hulthén och Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande och kommunalråd. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Space to Innovate

De senaste åren har Helsingborg stad, näringsliv, föreningsliv, akademi och invånare arbetat tillsammans för att utveckla framtiden välfärdstjänster och stadsutvecklingslösningar. Just nu pågår 300 innovationsinitiativ i staden och några av dem visas upp i utställningen Space to innovate som Kronprinsessan fick en guidad tur genom.

Kronprinsessan talar med en AI-robot i utställningen Space to Innovate.

Kronprinsessan talar med en AI-robot i utställningen Space to Innovate. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Urban brilliance

I utställningen Urban brilliance samlas under H22 representanter från tio av världens mest innovativa städer. Syftet är att tillsammans dela med sig av idéer och lära av varandra. Kronprinsessan fick vid besöket ta del av några av de besökande ländernas satsningar.

Kronprinsessan besöker H22 i Helsingborg.

Kronprinsessan besöker H22 i Helsingborg där representanter från staden Linz i Österrike förevisar en robothund i montern Urban Brilliance. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Havoteket

I paviljongen Havoteket fick Kronprinsessan ta del av den utställning som byggts upp där barn och vuxna kan ta del av livet under ytan. Syftet med utställningen är att genom upplevelser väcka engagemang och intresse för marina hållbarhetsfrågor.

Kronprinsessan och besökare i utställningen "Havoteket".

Kronprinsessan och besökare i utställningen "Havoteket". Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Magasin 405

Besöket i på H22 avslutades på Magasin 405 där Kronprinsessan tog del av tre satsningar som Helsingborg stad gör tillsammans med Ikea med fokus på bland annat social hållbarhet, stadsutveckling, handel och logistik.

Kronprinsessan och landshövding Anneli Hulthén besöker Magasin 405.

Kronprinsessan och landshövding Anneli Hulthén besöker Magasin 405. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Historik

Helsingborg har arrangerat liknande mässor tidigare.

År 1955 invigde kung Gustaf VI Adolf Hälsingborgsutställningen H55 som även dåvarande kronprins Carl Gustaf besökte.

Kung Gustaf VI Adolf vid invigningen av H55.

Kung Gustaf VI Adolf vid invigningen av H55. Foto: Gunnar Lundh/Nordiska museet

År 1999 arrangerades bomässan H99, med fokus på boende, teknik, design och arkitektur. För den utställningen var Kungen beskyddare och Prinsessan Christina var ordförande i H99:s hederskommitté.