Kronprinsessan vid Swedish Climate Symposium

Den 16 maj närvarade Kronprinsessan vid Swedish Climate Symposium 2022 i Norrköping.

Kronprinsessan tillsammans med SMHI:s generaldirektör Håkan Wirtén vid ankomsten till symposiet.

Kronprinsessan tillsammans med SMHI:s generaldirektör Håkan Wirtén vid ankomsten till symposiet. Foto: Magnus Andersson/TT

Vid konferensen deltog forskare för att samtala om aktuell klimatforskning och slutsatserna från IPCC:s utvärderingsrapport (AR6) och dess konsekvenser för Sverige. Under dagen presenterade inbjudna klimatforskare delar av den forskning som utgör grunden för rapporten.

Symposiet samlade omkring 600 personer både fysiskt och online. Förutom från Sverige deltog forskare från Storbritannien, Danmark, Kanada och Nepal.

Håkan Wirtén, generaldirektör för SMHI, talade vid inledningen av Swedish Climate Symposium 2022.

Håkan Wirtén, generaldirektör för SMHI, talade vid inledningen av Swedish Climate Symposium 2022. Foto: Magnus Andersson/TT