Kungaparet och Kron­prinsessan deltog i firandet av svenska olympier

Torsdagen den 5 maj närvarade Kungaparet och Kronprinsessan vid firandet av de aktiva från OS i Tokyo och Peking.

Kungen tillsammans med diskuskastarna Daniel Ståhl och Simon Pettersson.

Kungen tillsammans med diskuskastarna Daniel Ståhl och Simon Pettersson. Foto: Henrik Kindgren/SOK

Firandet som arrangerades av Sveriges olympiska kommitté hölls i Gyllene salen i Stockholms stadshus.

Vid ankomsten till Stadshuset togs Kungaparet och Kronprinsessan emot av Sveriges olympiska kommittés (SOK) ordförande Mats Årjes och verksamhets­chef Peter Reinebo.

Vid ankomsten till Stadshuset togs Kungaparet och Kronprinsessan emot av Sveriges olympiska kommittés (SOK) ordförande Mats Årjes och verksamhets­chef Peter Reinebo. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen höll tal till de svenska idrottarna.

Kungen höll tal till de svenska idrottarna. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen höll ett hälsningstal till olympierna där han sa:

Oavsett om ni själva har stått på pallen eller om ni har stöttat era kamrater på deras väg dit, så har ni alla – aktiva och ledare – haft en del i de svenska framgångarna. Jag hoppas också att ni har känt stödet från alla oss stolta idrottsvänner här hemma i Sverige.

H.M. Konungen

Kungaparet och Kronprinsessan fick därefter möjlighet att tala med flera av de olympiska medaljörerna.

Drottningen i samtal med diskuskastaren Daniel Ståhl.

Drottningen i samtal med diskuskastaren Daniel Ståhl. Foto: Henrik Kindgren/SOK

Kronprinsessan tillsammans med simmaren Sarah Sjöström.

Kronprinsessan tillsammans med simmaren Sarah Sjöström. Foto: Henrik Kindgren/SOK

Kungen fick möjlighet att träffa de aktiva olympierna vid mottagningen i Stockholms stadshus.

Kungen fick möjlighet att träffa de aktiva olympierna vid mottagningen i Stockholms stadshus. Foto: Henrik Kindgren/SOK

Firandet i Stadshuset avslutades med att SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo höll tal till de aktiva olympierna.