Kron­prin­sessan i möten om säkerhets­politiska frågor

Fredagen den 6 maj deltog Kronprinsessan i två möten på Kungl. Slottet med fokus på säkerhetspolitiska frågor.

Kronprinsessan tar emot Stefan Appelgren från FOI, vid mötet i Prins Bertils våning.

Kronprinsessan tar emot Stefan Appelgren från FOI, vid mötet i Prins Bertils våning. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid dagens första möte deltog enhetschef Stefan Appelgren och förste forskare Martin Goliath från enheten för kärnvapenfrågor på Total­försvarets forskningsinstitut (FOI).

Martin Goliath och Stefan Appelgren från Total­försvarets forskningsinstitut (FOI).

Martin Goliath och Stefan Appelgren från Total­försvarets forskningsinstitut (FOI). Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Senare på dagen tog Kronprinsessan emot Fredrik Löjdquist, chef för Centrum för Östeuropastudier. Centrat inrättades av regeringen 2020 med uppgift att analysera och tillhandahålla information om Ryssland och övriga östeuropeiska länder.

Vid mötet fick Kronprinsessan en uppdatering om läget i Östeuropa och frågor relaterade till Rysslands invasion av Ukraina.

Fredrik Löjdquist, chef över Centrum för Östeuropastudier, i företräde med Kronprinsessan.

Fredrik Löjdquist, chef över Centrum för Östeuropastudier, i företräde med Kronprinsessan. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna