Kungen vid Forum för bioekonomi

Onsdagen den 27 april närvarade Kungen vid Forum för bio­ekonomi på Oscarsteatern i Stockholm.

Kungen delar ut Greve Carl Bernadottes skogspris till Linda Eriksson.

Kungen delar ut Greve Carl Bernadottes skogspris till Linda Eriksson. Foto: Christina Brandin Englund/Skogsindustrierna

Dagen inleddes med tal av Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Under seminariet diskuterades hot och möjligheter för skogsnäringen av representanter för skogsindustrin och övriga näringslivet.

Kungen höll tal och delade ut priser till personer som gjort värdefulla insatser för skogsnäringen. I sitt tal sa Kungen:

Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen framåt. Här i vårt land finns både naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att leda omställningen till ett fossilfritt samhälle.

H.M. Konungen

Kungen håller tal vid Forum för bioekonomi.

Kungen håller tal vid Forum för bioekonomi. Foto: Christina Brandin Englund/Skogsindustrierna

Prisutdelning

Greve Carl Bernadottes skogspris har i över 50 år delats ut till en person som gjort skogsbruket utomordentliga tjänster och kombinerar vetenskap med praktik. Priset gick i år till Linda Eriksson, Skogsindustrierna för sitt engagemang i processerna som rör den svenska politiken kring skogsbruk och råvaruförsörjning från skogen. 

Guldkvisten delas ut till personer som gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i Sverige. Årets pristagare är:

  • Björn Lyngfelt, Skogen i Skolan, för hans arbete med att skapa samverkan mellan skogssektorn och skolan
  • Anna-Lena Axelsson SLU, för sitt arbete med kommunikation och klargöranden i debatten om skogsnäringen
  • Owe Martinsson, SLU, för sitt arbete med skogsskötsel och mångfald

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007 och främjar utvecklingen av svensk massa- och pappers­industri mot förbättrade och nya produkter och tjänster som klarar en allt tuffare konkurrens. Priset tilldelades i år Frédéric Pouyet, Philosofie Dr, RISE.

Young Researcher's Award från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas en forskare som forskat i max fem år. Pristagaren 2022 är Björn Sjöstrand, Teknologie Dr, Karlstads universitet.

Kungen tillsammans med pristagarna.

Kungen tillsammans med pristagarna. Foto: Christina Brandin Englund/Skogsindustrierna